Bác sĩ ơi bé nhà e được hơn tháng , bé bị sôi bụng từ lâu nhưng đợt này tần suất trong ngày nhiều hơn và kêu nghe thấy to hơn ạ, bé vẫn ăn bình thường không biết vậy bé có bị sao không ạ