Bác sĩ ơi bé nhà e được hơn tháng , bé bị sôi bụng từ lâu nhưng đợt này tần suất trong ngày nhiều hơn và kêu nghe thấy to hơn ạ, bé vẫn ăn bình thường không biết vậy bé có bị sao không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ