Con em được 1 tháng 3 ngày
3 ngày gần đây bé mổi lần bú bình khi bú đến 50% bình thì bé khó chịu uốn éo vùng vẫy đỏ mặt mày , mà em rút bình ra thì bé khóc để vô lại thì bé lại tiếp tục vùng vẫy khó chịu
Em sợ bé sặc vào phổi
Vậy cho em hỏi bé bị vậy là bị gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ