Cho e hỏi tháng trước e có kinh vào ngày 11 tháng này vẫn chưa có. Mà vẫn bị đau ngực với đau lưng ạ. Mấy ngày nay dịch ra nhìu nữa ạ. Vậy có bình thường ko ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ