dạ bác sĩ cho em hỏi là bé nhà em vừa mới sinh ra mắt bị đỏ r, em tưởng là mới sinh ra nên như vậy.Mà giờ gần 3 tuần rồi, mắt vẫn còn đỏ, không biết bị làm sau vậy ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ