Xin chào các bác sĩ. Trẻ nhà em dạo này rất thích mút tay. Mẹ bỏ tay ra thì gào khóc. Đặc biệt là trẻ mút tay không chịu bú. Trẻ bú mẹ rất ít, chỉ bú có 1 tí rồi cho tay vào mút. Có cách làm cho trẻ không mút tay nữa không? Trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn. Hiện tại trẻ nhà em được 2 tháng 23 ngày. Trẻ nặng 6kg cao 58cm. Sức khoẻ trẻ bình thường.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ