Bác sĩ ơi bé nhà e mới đc hơn 2 tháng, gần đây cháu có nổi mụn nước và mẫn đỏ trước mũi. Bác sĩ xem giúp cháu.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả