Trẻ ngủ dậy uống sửa ố ra màu cam cam không biết là máu hay do chảy máu nứu răng