Chào Bs, bé nhà e 35 ngày tuổi bị vàng da, em có lên viện chiếu đèn 2 lần nhưng về bé vẫn bị lại. Bs cho e hỏi như thế có tự khỏi được không? Em có bổ sung d3k2 và kết quả xét nghiệm sàn lọc cũng không có gì bất thường

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ