• Bác sĩ Trần Thị Thu Hường


    Cái này bé có thể là bị viêm ống tai ngoài, nhọt ống tại ngoài, nếu tại chỗ sưng tấy nhiều, bé khó chịu quấy khóc mẹ có thể cho bé tới khoa tại mũi họng để kiểm tra, hạn chế chạm vào vùng viêm sưng, có thể chấm betadin sát trùng vùng mụn viêm

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ