bsi cho e hỏi e thử que 3 ngày liên tiếp đều lên vạch t2 nhưng rất mờ, 2 hm sau e thử lại thì lên có 1v , 5 hôm nữa e ms đến ckkn, e sợ tháng này lại tạch quá, e có nên kì vọng nữa k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ