chào bác sỹ. nhờ bác sỹ tư vấn giúp e với ạk
bé nhà e 1m7d.. dạo gần đây bé hay khóc gắt, tỉnh ngủ là bé khóc bắt bế ru hời ru hời. thứ 2 là bé mình bú mẹ hoàn toan đi phân hoa cà hoa cải nhiều,nhiều lần ra nước phân nữa.