Dạ e chào bác ạ,Tv giúp e, có phải da e bị bệnh lây nhiễn j k ạ.
Dạ tình trạng ở tay e thì nó k ngứa và chuyển thành màu xạm nâu

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Truyền nhiễm Xem tất cả