Gần đây bạn gái tôi có dấu hiệu mệt,buồn ngủ,thèm ăn với đi vệ sinh nhiều thì có phải bạn gái tôi đã có bầu không ?