Cách nay 1 tháng em bị đau Amidan và tới chuyên khoa tai mũi họng khám thì bác sĩ kết luận viêm Amidan quá phát độ 2 và dưới A có một u sùi ! Sau khi có kết luận em nhận viện khám và lấy sinh thiết giải phẩu tế bào
Bệnh viện cho kết quả U lympho không hondkin và yêu cầu nhuộm He ....
Tình hình bệnh hiện tại : A sưng một bên rất to chèn cổ ảnh huỏng ăn uống nói
-nỗi hạch bên cổ
Em nên khám lại và điều trị ở đâu cho đúng tuyến về bệnh này