e có mổ rò hậu môn về nhà cứ bị chảy dịch có sao ko bác

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ