Vị trí u Amidan kết quả nhuộm hóa mô ulympho không hondkin tế bào B lan tỏa,
Bệnh này tiên lượng chữa ntn ạ ?
Phương pháp điều trị chính ạ ?
Kiêng cữ những gì ạ ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ