Chi e 1978.bị u nang buồng trung trái ác tính.chua có con .bác sĩ tv giúp .( phải mổ cắt bỏ tu cug kg bác ) .cám on bác si nhieu!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ