Cháu chào bs. Cháu bị u nang nhái sàn miệng. Đã mổ ở BV tai mũi họng TW. Nhưng bị lên lại. Do dịch bệnh nên để nó to hơn và thành thể sâu " phồng lên ở cổ ". Cháu có đi PT lần 2. Bs khâu lộn bao nang mà nó vẫn không hết. Được 1 tuần ở cổ lại "phồng lên." Cho cháu hỏi có phưong pháp PT nào dứt điểm được k a. Cháu lo quá vì mổ 2 lần rồi ạ. cho cháu hỏi BV nào tốt về bệnh lý này ạ. Cháu cảm ơn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả