Em rể tôi đã khám tổng quát khi sốt về chiều và sụt cân. Kết quả u phổi . Nhưng em rể tôi đã già , không có tiền nên tự quyết định chết ở nhà .. Không vô bệnh viện nhưng vợ có mời bác sĩ về nhà , bs cho thuốc giảm ho , giảm đau . Nay em rể tôi sắp chết. Như vậy , người nhà có tội gì không ạ . Biết bệnh nhân sắp chết mà không đưa vô bệnh viện thì có tội không ạ . ?
  • Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết


    Cuộc sống nó sẽ là muôn màu muôn vẻ,mỗi người đều có hoàn cảnh riêng không giống ai...có những lúc phải đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn,những lúc chiến trường quyết định hy sinh một người có thể cứu được cả đơn vị,người bác sĩ cũng có lúc phải quyết định khó khăn giữa cố cứu sống bệnh nhân để họ sống được thêm vài ba tháng nhưng họ sẽ phải bán cả nhà để chi trả,buông xuôi thì họ cũng chết,cứu một con nghiện đã bán hết cả nhà,giết cả người nhà...nhưng vẫn phải lựa chọn cứu sống....nên để nói đúng sai ,vi phạm đạo đức hay không thì hãy để mỗi người tự phán xét, chăm sóc cho người thân đã hết lòng mình thì không bao giờ hổ thẹn với lương tâm bạn nhé...