Tai em tự dưng có triệu chứng bị ù nên có nghi ngờ là do ráy tai nên có dùng bông ngoáy tai để vệ sinh thì sau đó tai bị ù hoàn toàn k như lúc trước đó

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ