Tai em tự dưng có triệu chứng bị ù nên có nghi ngờ là do ráy tai nên có dùng bông ngoáy tai để vệ sinh thì sau đó tai bị ù hoàn toàn k như lúc trước đó

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả