E có đi xn máu kết quả bạch cầu thấp. Gần đây e hay bị đau âm ỉ xương khớp. Cổ có nổi hạch. Bác sĩ nói có thể e bị ung thư máu