Em chào bác sĩ!
Bác sĩ cho em hỏi bệnh ung thư phổi phát trên 6 tháng. Qua chụp XQ thì có khối u ở 1/3 lá phổi trái.
Vậy sẽ thuộc khoảng giai đoạn mấy ạ?
  • Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết


    Để đánh giá ung thư phổi giai đoạn mấy,cần dựa vào triệu chứng toàn thân và các xét nghiệm tổng thể khác,như siêu âm,chụp cắt lớp,nội soi,sinh thiết làm giải phẫu bệnh...của bạn có phim XQ ngực thôi chưa đánh giá được ung thư phổi hay giai đoạn của ung thư.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ