Bác sĩ ơi chồng em 30 tuổi bị ung thư vòm hầu, sau khi làm tất cả thủ tục xong ghi trong giấy là T1N2M0 thì là giai đoạn mấy ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ