Bác sĩ cho em hỏi: bé 20m tuổi nghịch cồn khóc ré lên , khi vào thì thấy cồn đổ lên áo . Bế lên thì không khóc nữa . Không rõ bé đa uống cồn hay chưa . Sau đó bé vẫn vui chơi bình thường . Vậy có cần cho bé uống thêm nhiều nước và theo dõi bé như thế nào không ạ

Dạ hiện tại bé vẫn cháo vui chơi bình thường . Vậy e không cần đưa bé đi khám đúng không ạ