năm nay cháu 18 tuổi gần đây cháu có thấy ở hốc amidan có nhiều cục thịt sần sùi khó nuốt cho cháu hỏi cháu bị gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ