cháu năm nay 18 tuổi dạo gần đây cháu có xem thấy gần amidan có nhiều hạt như ảnh bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị gì v ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả