cháu năm nay 18 tuổi dạo gần đây cháu có xem thấy gần amidan có nhiều hạt như ảnh bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị gì v ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ