Bác sĩ cho em hỏi em ngủ bị khó thở đi khám ở 115 ngta nói tim bình thường nhưng sao trên giấy ngta ghi là
Bong tim : bò trái có 4 cung ---> theo doi bênh van hai lá.
Thế tim em có sao k ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ