Bé nhà em 3 tháng 25 ngày mà bé bị lép một bên do thuận bên đó nhiều e cũng cố gắng chỉnh đầu cho bé mà chưa thấy khả quan. Bác sĩ cho em hỏi có cách nào cho đầu bé tròn lại không ạ. Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ..

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ