E năm nay 18t và e có tầm 4 hạch ở vùng dưới hàm 2 hạch bẹn tầm 1-2cm xuất hiện tầm 2 năm rồi hạch di chuyển k đau phát triển chậm. Cho e hỏi e bị gì ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả