Em đang nghĩ là bản thân mình có lượng testosterol em cần bác sĩ tư vấn xem là em có cách nào để khắc phục không ah . Em là nữ 17 tuổi ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ