Em hay nge âm thanh trong đầu. Với em hay nghe loạn âm lên ví dụ nghĩ về người đó là nghe thấy tiếng