Các mom ơi cho e hỏi, bé e lúc trước thì 4 5 ngày mới đi ị nhưng khoảng 2 tuần này là 2 ngày di 1 lần nhưng hôm nay bé e di phân như vậy là có sao kh ạ. Bé e bú sct hoàn toàn nên toàn di phân xanh. Nhưng hôm nay bé di phân hơi lỏng như v. E thấy khác với mọi khi nên hơi lo ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ