năm nay con 17t.bác sĩ cho con hỏi hạch bình thường có sờ thấy được không ạ kích thước bình thường như thế nào ạ dạo gần thấy cháu thấy ở cổ cháu có 6 hạch nhỏ tâm 0,5cm cháu rất lo

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ