năm nay con 17t.bác sĩ cho con hỏi hạch bình thường có sờ thấy được không ạ kích thước bình thường như thế nào ạ dạo gần thấy cháu thấy ở cổ cháu có 6 hạch nhỏ tâm 0,5cm cháu rất lo

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả