Tai em đột nhiên có nhiều ráy tai hơn bình thường, có màu sẫm hơn, ngứa và thỉnh thoảng khi ợ hơi sẽ có tiếng lùng bùng ở trong tai là như thế nào vậy ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ