Tai em đột nhiên có nhiều ráy tai hơn bình thường, có màu sẫm hơn, ngứa và thỉnh thoảng khi ợ hơi sẽ có tiếng lùng bùng ở trong tai là như thế nào vậy ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả