Em bị giảm thính lực từ nhỏ giờ kb có thuốc nào hoặc cách gì chữa trị kh ạ e chưa đi khám bao giờ nên cũng kb bị sao ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ