Bác sĩ cho tôi hỏi , sudden cardiac arrest (SCA) có hiếm gặp không ạ , hay là nó phổ biến nhiều ạ . Cảm ơn bác sĩ