Chào bác sĩ, con cháu 2 tháng tuổi. Ngày hôm nay tay bé tự nhiên nổi đốm đỏ dưới da như này. Xung quanh vùng cánh tay be có ít hạt li ti. Cháu tìm hiểu thấy bảo triệu chứng của bệnh ung thư máu cũng có hạt đỏ lên như thế. Cháu lo quá. Bác tư vấn giúp cháu với an

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ