Em nghĩ mình bị ve chó chui vào tai.vì cảm thấy rột rột. Sau khi đi khám.bác sĩ 2 lần thì bác sĩ chỉ soi ở tai giữa và kết luận là kh sao... sau 1 thời gian em nghe tiếng tạch tạch ở trong tai. Và tiếng như có con gì đó đang di chuyển ở chỗ chật hẹp. Chỗ em bị dịch bác sĩ cho em hỏi h phải làm sao ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ