Bs em bị ngứa ở cổ họng 15 ngày nay ạ . Có uống 1 vài loại thuốc mà k đỡ . Chỉ thấy ngứa cổ . Khi nuốt nc bọt thì thấy vướng và dâm dâm ở cổ họng . Đặc biệt đêm ngủ khổ cổ nuốt nc thấy rất rõ ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả