em bị đau họng bên phải. như kiểu bth không đau vẫn rất bi hf thường nhưng mà thi thoảng nuốt qua các chỗ đấy lại rất rát và đau giống như bị loét ra.khong ho không sốt gì cả. đã cắt amidan

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ