em bị đau họng bên phải. như kiểu bth không đau vẫn rất bi hf thường nhưng mà thi thoảng nuốt qua các chỗ đấy lại rất rát và đau giống như bị loét ra.khong ho không sốt gì cả. đã cắt amidan