Tình trạng họng của cháu bình thường vẫn bị đau rát , khi bị cảm cúm nhưng dạo gần đây cháu thấy nó có tình trạng nuốt nước hay gì nó toàn mị mắc ấy ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ