Bác sĩ cho em hỏi mắt em có nhiều nốt chấm trắng ở màng mắt nó khong đâu nhưng làm thế nào để chữa được ạh