Cho em hỏi em bị bệnh về mũi kiểu một bên thở được một bên không thở được có khi hai bên không thở được luôn nên em thường hay thở bằng miệng không biết là em bệnh gì nhưng khi đọc vài trang có vài người giống như em và có thấy một bảo dùng loại này liệu nó có tác dụng không và em hỏi bệnh em là gì ???

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ