Bé nhà e tròn 1 tuổi mà mới mọc 1 chiếc răng thì có ảnh hưởng đến sự phát triển của bé không ạ
Bé nhà e được 7,5 kg

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ