E muốn hỏi chỉ số khi đói là 4.4 sau 1giờ uống glucose la 10.8 sau 2giờ la 10.6 vậy e có bị tiểu đường thai kỳ không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ