Chỉ số khi đói la 4.4 sau 1giờ uống glucose là 10.8 sau 2giờ la 10.6 vậy e có bị tiểu đường thai kỳ không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ