Chào bác sĩ cho cháu hỏi là năm nay cháu 22 tuổi 1 tuần nay cháu bị đau chỗ tim kèm khó thở đau sang đằng sau lưng đau cổ cánh tay cảm giác chặt khó thở lắm ạ về tối thì hay bị nhiều hơn mỗi lần bị có kèm theo ợ hơi liên tục bác sĩ cho cháu hỏi là cháu bị gì ak

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ