Có là em chưa qhtd trực tiếp nhưng có gián tiếp thì trước khi em đụng vào vùng kính bạn nữ em có dính tinh trùng và có rửa qua nước đá lạnh rồi mới đụng không bít có khả năng tinh trùng sống và đi vào vùng kính bạn nữ không ạ do lúc đó bạn nữ vẫn có kinh tính tới ngày thứ 4 vậy có khả năng dính bầu không ạ

Vậy khả năng đã rửa tay qua nước đá lạnh tinh trùng có còn sống không ạ