Chào bs
Bé nhà e xuất hiện nhưng vết này lúc 2 tháng tuổi .bjo bé đi 4.5 tháng.trc e có cho cháu bôi eumovate 5 ngày nhưng không đỡ.