Không bị biết em bị gì nhưng dịch ra như nước tiểu k đi vệ sinh kịp ướt cả quần
Đôi khi em có ra dịch trắng nhưng k phải như bã đậu, quần em cũng k có mùi gì khó chịu. 1 tháng em chỉ qh 1 lần